Välkommen att söka i Sophialine!

Sophialine är bibliotekets katalog. Här kan du söka information om böcker,
rapporter, avhandlingar, självständiga arbeten m.m. som finns på Högskolans
bibliotek.

För att kunna se dina lån och låna om måste du vara inloggad.
Logga in med ditt lånekortsnummer samt pinkod.
Vänd dig till biblioteksexpeditionen för att få lånekort och pinkod.

Glöm inte att logga ut när du är klar.

Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlån sker endast till studenter
och personal vid Sophiahemmet Högskola samt personal vid Sophiahemmet
sjukhus. Till utomstående lånas material ut via fjärrlån från annat bibliotek.


Biblioteket vid Sophiahemmet Högskola
Box 5605 (Lindstedtsv. 8)
114 86 Stockholm
Tel. 08 - 406 28 85
E-post
biblioteket@shh.se  

Click on the British flag for an English version!